Raport

 

Ankieta została zakończona 2019-11-12

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice

Opis

Ankieta ma na celu zbadanie potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Dane pozyskane w jej wyniku są niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu utworzenia Centrum Kultury i Dziedzictwa w Gminie Leśniowice.

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii.

Termin ankiety

2019-10-29 - 2019-11-12

Liczba pytań

10

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Czy uczestnictwo w życiu kulturalnym i korzystanie z oferty kulturalnej jest dla Pani/Pana istotne?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 10 91%
Nie 0 0%
Trudno powiedzieć 1 9%

Pytanie 2

Czy uważa Pan/Pani, że w Gminie Leśniowice potrzebny jest dom kultury w odrębnym budynku?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 11 100%
Nie 0 0%
Trudno powiedzieć 0 0%

Pytanie 3

Który ze wskazanych budynków, po remoncie i modernizacji, będzie najbardziej odpowiadał oczekiwaniom, jakie powinien spełnić nowoczesny gminny ośrodek kultury i biblioteka?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Budynek po byłej szkole podstawowej w Teresinie 1 9%
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach 10 91%
Budynek po byłej szkole podstawowej w Rakołupach 0 0%

Pytanie 4

Jak często korzysta Pani/Pan z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
1 raz w miesiącu lub częściej 4 36%
Co najmniej raz na kwartał 5 45%
Rzadziej 1 9%
Nie korzystam z oferty Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach 1 9%

Pytanie 5

Czy uważa Pan/Pani że warunki w jakich funkcjonuje obecnie Biblioteka Publiczna w Leśniowicach są:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Odpowiednie, nic nie wymaga zmiany 2 18%
Nieodpowiednie, wymagają podjęcia natychmiastowych działań 7 64%
Nie mam zadania 2 18%

Pytanie 6

Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalną w Gminie?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 2 18%
Dobrze 8 73%
Źle 0 0%
Bardzo źle 0 0%
Nie mam zdania 1 9%
Inne 0 0%

Pytanie 7

Jaka jest najczęstsza przyczyna rezygnacji z udziału w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszej Gminy?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Brak chęci 1 9%
Brak pieniędzy 1 9%
Nieatrakcyjna oferta 0 0%
Lokalizacja, w jakiej się odbywają 5 45%
Inne 4 36%

Pytanie 8

Z jakich form rozwijania własnych zainteresowań chciałaby Pani/Pan lub/ i członkowie Pani/Pana rodziny korzystać?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Koła zainteresowań 2 7%
Zajęcia dodatkowe organizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury, taneczne, plastyczne, rękodzieła. 6 21%
Zajęcia i spotkania organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną 3 10%
Zajęcia wykorzystujące techniki cyfrowe, multimedialne, robotykę 5 17%
Działalność w stowarzyszeniach 5 17%
Samodzielna twórczość 4 14%
Nie rozwijam pasji i zainteresowań 1 3%
Inne 3 10%

Pytanie 9

Płeć


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 8 73%
Mężczyzna 3 27%

Pytanie 10

Wiek


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Poniżej 18 lat 0 0%
19 - 29 lat 3 27%
30 - 45 lat 5 45%
46 - 60 lat 3 27%
Powyżej 61 lat 0 0%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 110 11 0 2019-11-07, Czw., 12:02

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Do góry