Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

W dniach 2019-10-29 - 2019-11-12 wśród pełnoletnich mieszkańców gminy przeprowadzona została ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice. W celu poznania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy przeprowadzone zostały konsultacje, w oparciu o badanie ankietowe pt. Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice. Uczestnicy mogli wziąć udział w ankiecie w formie tradycyjnej, ale również badanie przeprowadzono z użyciem platformy partycypacji społecznej. Formularze ankiety były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice, do wydruku na stronie internatowej Urzędu Gminy Leśniowice oraz BIP. Ankieta była anonimowa.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Raport z konsultacji.pdf Raport z konsultacji  Podgląd

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice

Ankieta:


Ankieta dotycząca potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Leśniowice

Punkt konsultacji zakończony: 2019-11-12

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry