Szczegóły aktualności

 

elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Autor Marcin Kołodziej  | 

System ma na celu ułatwienie mieszkańcom poruszania się po elektronicznych zasobach gminy poprzez zgromadzenie ich wszystkich w jednym miejscu. Ponadto pozwala zalogowanemu użytkownikowi powierzyć do realizacji daną sprawę oraz sprawdzić jej stan. https://ebom.lesniowice.lubelskie.pl/
Lista e-usług:
PODATKI I OPŁATY
- Deklaracja na podatek rolny
- Deklaracja na podatek leśny
- Deklaracja na podatek od nieruchomości
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
- Informacja o lasach
- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
- Informacja o gruntach
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Deklaracja na podatek od środków transportowych
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
USŁUGI PRZESTRZENNE
- Uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
- Wydanie decyzji na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym
- Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej
INNE SPRAWY URZĘDOWE
- Pismo ogólne do urzędu
- Zgłoszenie miejsca pobytu (zameldowanie)
- Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
- Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy
- Zgłoszenie urodzenia dziecka
- Wniosek programu Rodzina 500+

Do góry